علیرضا برادران

علیرضا برادران

علیرضا متخصص بازاریابی، مدیر پروژه، و مهندس برق است. او کارشناسی مهندسی برق و ارشد مدیریت کسب‌وکار خوانده. او از سویی به زبان‌شناسی و ادبیات علاقه‌مند است و از سوی دیگر شیفته‌ی فناوری‌های نوین. از نگاه علیرضا بازاریابی، مفهومی چنان گسترده است که نه تنها در کسب‌وکارها که در زندگی روزمره هم از مهم‌ترین بخش‌ها است و «محتوا» تابلوی تمام‌نمای این حوزه‌ی کارساز. علیرضا دنیای وب را محلی برای بُروز اندیشه‌ها و علاقه‌های خود یافته و به هم‌این خاطر چند سالی است در مجله‌های مختلف اینترنتی قلم می‌زند.
۱۱۸ مطلب موجود است.