الهام عظیمی

الهام عظیمی

بنا به علاقه‌ای که به دنیای نرم‌افزار دارد، اخبار و مطالب این حیطه، مخصوصا اپلیکیشن‌های موبایل را دنبال می‌کند. او اوقات فراغت خود را با عکاسی پرمی‌کند.
۱۷ مطلب موجود است.