فرشته سلیمانی

فرشته سلیمانی

فرشته طرفدار کتاب و ارتباطات چهره‌به‌چهره است اما تکنولوژی را به این خاطر دوست دارد که باعث پیشرفت سینما و موسیقی شده. سفر چیزی است که هیچ‌وقت فرشته را خسته نمی‌کند. او در رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی و زبانشناسی درس خوانده است.
۶۷۳ مطلب موجود است.