اسماعیل دلخموش

اسماعیل دلخموش

اسماعیل مهندسی شیمی خوانده و کارشناس‌ ارشد‌ مدیریت است. سابقه فعالیت روزنامه‌نگاری دارد و ادبیات در کنار سینما، از مهم‌ترین علایق‌اش هستند.
۲,۱۱۵ مطلب موجود است.