چی تماشا کنم؟

در هزاره سوم وقت سریع‌تر از آن می‌گذرد که بخواهیم بخشی از آن را با دیدن فیلم‌های بد هدر بدهیم. داشتن یک راهنمای جمع و جور برای این که بدانیم از هر سال و هر دهه و حتی تاریخ سینما چه فیلمی ببینم کمک می‌کند بتوانیم یک برنامه فیلم‌بینی خوب برای خودمان بگذاریم. معیار انتخاب فیلم‌های خوب دو گزینه است: یکی نظر منتقدان و معیارهای نقد فیلم و دیگری محبوبیتی که در میان تماشاگران پیدا می‌کنند. بعضی از این فیلم‌ها البته هنوز هندوانه در بسته‌اند. ممکن است به خاطر اسم ستاره‌های جلوی دوربین و کارگردانان پشت دوربین اسم‌شان آمده باشد ولی بعد از اکران عیارشان مشخص می‌شود. آنهایی که اکران شده‌اند ولی در طول زمان محک خورده‌اند با اطمینان بیشتری می‌شود سراغ‌شان رفت و توصیه‌شان کرد. تلاش کرده‌ایم تا حدی نقشه راهی برای فیلم دیدن داشته باشیم.

۱,۵۰۶ مطلب موجود است.