فرناز حیدری

فرناز حیدری

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست است. او درباره‌ی تازه ترین روش‌های مطالعه بر روی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی، فناوری‌های نوین زیست‌محیطی و راهکارهای علمی مبارزه با تهدیدات زیست‌محیطی می‌نویسد.
۲۸۴ مطلب موجود است.