الهام زمانی

الهام زمانی

الهام زمانی هستم دانش‌آموخته رشته تغذیه. چند سالی است که در مورد موضوعات مختلف می‌نویسم و ترجمه می‌کنم. سلامت، پزشکی و تغذیه مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها فعالیت دارم.
۵۴۶ مطلب موجود است.