اسامی برندگان هفته‌ی دوازدهم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی دوازدهم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی دوازدهم از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۱۰۳ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۱۰۰ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

چهار ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

برای ورود به صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آن، روی دکمه‌ی زیر بزنید.

مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه

شرکت‌کنندگان در مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می‌توانند شانس خود را برای عضویت در «دیجی‌کالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.

جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

    • نفر اول: ۲ میلیون تومان
    • نفر دوم: ۱ میلیون تومان
    • نفر سوم مشترک: ۵۰۰ هزار تومان
    • نفر سوم مشترک: هر کدام ۵۰۰ هزار تومان

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ آرمین پورکان ۲ میلیون تومان
۲ محسن حسین زاده ۱ میلیون تومان
۳ علیرضا افشار و حمید عاشوری ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ ارشیا امیر ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸
۲ ارشیا امیر ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸
۳ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۴ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۵ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۶ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۷ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۸ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۹ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۰ ابراهییم براتی براتی ۹۸۹۹۹-۸۱۶۰
۱۱ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۱۲ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۱۳ ابراهییم براتی براتی ۹۸۹۹۹-۸۱۶۰
۱۴ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۵ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۱۶ شیدا تبادلی ۹۸۹۱۴-۹۳۷۶
۱۷ سیده زبیده جوادیان ۹۸۹۱۳-۷۵۴۵
۱۸ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۱۹ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۲۰ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۲۱ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۲۲ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۲۳ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۲۴ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۲۵ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۲۶ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۲۷ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۲۸ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۲۹ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۳۰ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۳۱ Ali Sadeghi ۹۸۹۱۰-۲۳۳۹
۳۲ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳۳ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳۴ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۳۵ Ali Sadeghi ۹۸۹۱۰-۲۳۳۹
۳۶ hasan sadeghi ۹۸۹۳۷-۵۹۸۹
۳۷ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳۸ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۳۹ آرین .a ۹۸۹۱۶-۰۹۸۰
۴۰ Ali Sadeghi ۹۸۹۱۰-۲۳۳۹
۴۱ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۴۲ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۴۳ سید امید حسینی ۹۸۹۰۱-۳۷۳۶
۴۴ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۴۵ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۶ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۴۷ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۴۸ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۴۹ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۵۰ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۵۱ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۵۲ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۵۳ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۵۴ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۵۵ مبینا شاهی ۹۸۹۹۲-۵۷۸۶
۵۶ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۵۷ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۵۸ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۵۹ حامد ساجدی فر ۹۸۹۱۴-۳۹۹۲
۶۰ حامد ساجدی فر ۹۸۹۱۴-۳۹۹۲
۶۱ محمدرضا امیری ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸
۶۲ سید امید حسینی ۹۸۹۰۱-۳۷۳۶
۶۳ زهرا ساجدی فر ۹۸۹۲۲-۵۶۱۵
۶۴ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۶۵ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۶۶ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۶۷ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۶۸ omid ghafoori ۹۸۹۳۶۲-۵۱۳۵
۶۹ سید امید حسینی ۹۸۹۰۱-۳۷۳۶
۷۰ محمدرضا امیری ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸
۷۱ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۷۲ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۷۳ سید امید حسینی ۹۸۹۰۱-۳۷۳۶
۷۴ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۷۵ علیرضا عبدالهی ۹۸۹۱۹-۶۲۰۹
۷۶ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۷۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۷۸ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۷۹ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۸۰ فاطمه احمدی ۹۸۹۰۲-۳۷۲۰
۸۱ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۸۲ هوشنگ قاسمی نژاد ۹۸۹۱۹-۲۵۸۰
۸۳ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۸۴ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۸۵ J Motallebi ۹۸۹۹۱-۳۳۱۷
۸۶ omid ghafoori ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵
۸۷ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۸۸ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۸۹ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۹۰ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۹۱ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۹۲ omid ghafoori ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵
۹۳ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۹۴ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۹۵ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۹۶ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۹۷ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۹۸ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۹۹ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰

 

 

 

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما