اسامی برندگان هفته‌ی سوم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی سوم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی اول از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۵۵ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۵۲ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

سه ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

درباره‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه بدانید

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ پارسا مقدم ۲ میلیون تومان
۲ حمید آشوری ۱ میلیون تومان
۳ سید رامین سیدی ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ نصرالله عابدینی ۹۸۹۳۶-۸۵۲۴
۲ محمد سجادی ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹
۳ آرین .a ۹۸۹۱۶-۰۹۸۰
۴ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۵ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۰۱۴۳
۶ روژین مصطفی زاده ۹۸۹۳۸-۶۹۳۵
۷ روژین مصطفی زاده ۹۸۹۳۸-۶۹۳۵
۸ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۹ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۰۱۴۳
۱۰ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۰۱۴۳
۱۱ محمدباقر بهمنیار ۹۸۹۲۱-۶۳۹۰
۱۲ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۱۳ حامد فتحی ۹۸۹۳۸-۶۶۱۰
۱۴ محمد سارانی نژاد ۹۸۹۳۰-۶۷۷۴
۱۵ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۱۶ ح.حسین براتی ۹۸۹۹۳-۴۹۰۹
۱۷ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۸ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۰۱۴۳
۱۹ سید اسکویی ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۲۰ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۲۱ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۲۲ مبینا شاهی ۹۸۹۹۲-۵۷۸۶
۲۳ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۲۴ سید اسکویی ۹۸۹۰۲-۸۶۵۸
۲۵ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۲۶ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۲۷ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۲۸ مهدی کلباسی ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴
۲۹ مهران دهقانی ۹۸۹۹۲-۹۰۲۹
۳۰ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۳۱ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۳۲ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۳۳ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۳۴ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۳۵ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۳۶ م زمانی ۹۸۹۱۰-۵۷۴۶
۳۷ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۳۸ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۳۹ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۴۰ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۴۱ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۰۱۴۳
۴۲ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۴۳ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۴۴ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۴۵ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۴۶ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۴۷ آرمان زنگنه ۹۸۹۱۷-۶۸۴۰
۴۸ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۴۹ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۵۰ زهرا تقی نژاد فرد ۹۸۹۱۲-۰۷۵۱
۵۱ سید اسکویی ۹۸۹۹۳-۶۶۴۷
۵۲ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۴۱۳۳
۵۳ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۵۴ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۵۵ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۵۶ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۵۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۵۸ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۵۹ حجت حسینی ۹۸۹۱۶-۴۶۰۵
۶۰ حسین براتی ۹۸۹۹۲-۵۹۸۴
۶۱ فضل الله نریمانی ۹۸۹۱۱-۶۳۴۷
۶۲ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۶۳ رقیه بادله ۹۸۹۱۹-۵۲۰۲
۶۴ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۶۵ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۶۶ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۶۷ A M I R ۹۸۹۳۶-۵۱۳۰
۶۸ A M I R ۹۸۹۳۶-۵۱۳۰
۶۹ Hamed F ۹۸۹۳۰-۲۱۲۰
۷۰ علی کمالی ۹۸۹۳۷-۲۹۷۶
۷۱ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۷۲ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۷۳ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۷۴ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۷۵ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۷۶ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶
۷۷ سید اسکویی ۹۸۹۱۴-۵۵۸۵
۷۸ مهدی کلباسی ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴
۷۹ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۸۰ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۱ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۸۲ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۸۳ نسترن قاسمی ۹۸۹۱۲-۷۷۵۷
۸۴ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۵ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۶ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۸۷ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۴۱۳۳
۸۸ محمدرضا امیری ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸
۸۹ سید اسکویی ۹۸۹۰۲-۸۶۴۲

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

یک دیدگاه
  1. متین

    ممکنه ویدیو که این هفته فرستادیم
    بخاطر حجم زیاد ویدیوهای سه نفر برتر هفته بعد جزو سه نفر اول باشه یا فقط برای همون هفته است
    با اینکه ویدیو من کیفیت خوبی داشت حتی جزو صدتا ویدیو هم نشد ،چرا؟

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما