اسامی برندگان هفته‌ی ششم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی ششم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی اول از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۵۵ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۵۲ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

سه ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

برای ورود به صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آن، روی دکمه‌ی زیر بزنید.

مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه

شرکت‌کنندگان در مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می‌توانند شانس خود را برای عضویت در «دیجی‌کالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.

جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

  • نفر اول: ۲ میلیون تومان
  • نفر دوم: ۱ میلیون تومان
  • نفر سوم: ۵۰۰ هزار تومان

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ پارسا مقدم ۲ میلیون تومان
۲ علیرضا افشار ۱ میلیون تومان
۳ کوروش موزونی ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ امیرحسین سجادی ۹۸۹۲۲-۳۳۸۹
۲ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳ omid ghafoori ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵
۴ محمد یونس آیت اللهی ۹۸۹۱۵-۸۹۰۲
۵ سید رامین سیدی ۹۸۹۳۹-۳۷۶۲
۶ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۷ حمید عاشوری ۹۸۹۳۵-۴۵۵۵
۸ Amirali Rezaei ۹۸۹۳۰-۲۵۴۸
۹ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۱۰ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۱۱ علی کمالی ۹۸۹۳۷-۲۹۷۶
۱۲ محمد سجادی ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹
۱۳ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۱۴ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۵ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۱۶ مهناز تاران ۹۸۹۱۹-۷۲۵۸
۱۷ علی صادقی ۹۸۹۲۲-۷۹۸۴
۱۸ مهدی علی زاده ۹۸۹۲۲-۵۷۹۳
۱۹ م زمانی ۹۸۹۱۰-۵۷۴۶
۲۰ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۲۱ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۲۲ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۲۳ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۲۴ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۲۵ .حسین براتیی ۹۸۹۰۲-۸۲۷۶
۲۶ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۲۷ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۲۸ محمد عباسی ۹۸۹۳۶-۵۷۱۶
۲۹ شاهین پاپور ۹۸۹۱۹-۴۳۸۶
۳۰ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۳۱ رضا غلامی ۹۸۹۱۹-۶۷۰۰
۳۲ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۳۳ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۴ افشین سلیمانی ۹۸۹۲۲-۸۷۱۳
۳۵ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۳۶ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۳۷ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۳۸ علیرضا افشار ۹۸۹۰۲-۸۳۷۰
۳۹ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۰ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۴۱ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۴۲ محمدرضا امیری ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸
۴۳ حامد ساجدی فر ۹۸۹۱۴-۳۹۹۲
۴۴ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۵ Javad Motallebi ۹۸۹۳۷-۴۴۷۳
۴۶ پویان صرفی ۹۸۹۳۶-۹۹۵۲
۴۷ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۴۸ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۴۹ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۵۰ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۵۱ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۵۲ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۵۳ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶۰-۲۵۴
۵۴ پریا ساجدی فر ۹۸۹۲۲-۳۰۰۲
۵۵ پریا ساجدی فر ۹۸۹۲۲-۳۰۰۲
۵۶ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۵۷ سید کاظم حسینی ۹۸۹۱۲-۲۳۰۱
۵۸ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۵۹ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۶۰ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۶۱ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۶۲ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۶۳ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۶۴ سپهر مرادی امیری ۹۸۹۰۴-۵۹۴۴
۶۵ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۶۶ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۶۷ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۶۸ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۶۹ فاضل حقیقت ۹۸۹۹۳-۴۳۸۹
۷۰ ارشیا امیر ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸
۷۱ هادی رئیس زاده اسکوئی ۹۸۹۳۰-۵۸۹۲
۷۲ سید رامین سیدی ۹۸۹۳۹-۳۷۶۲
۷۳ سید رامین سیدی ۹۸۹۳۹-۳۷۶۲
۷۴ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۷۵ سعید Ad ۹۸۹۱۰-۹۳۱۲
۷۶ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۷۷ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۷۸ .حسین براتیی ۹۸۹۰۲-۸۲۷۶
۷۹ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۸۰ امین زنگنه ۹۸۹۳۶-۶۰۷۱
۸۱ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۸۲ فرح غزالی ۹۸۹۱۷-۶۳۹۳
۸۳ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۸۴ علیرضا افشار ۹۸۹۰۲-۸۳۷۰
۸۵ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۸۶ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۸۷ Seyed A ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۸۸ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۸۹ سید مهدی معرف ۹۸۹۲۱-۵۸۵۶
۹۰ سپهر مرادی ۹۸۹۹۲-۶۰۵۹
۹۱ مبینا شاهی ۹۸۹۹۲-۵۷۸۶
۹۲ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۹۳ علی کمالی ۹۸۹۳۷-۲۹۷۶
۹۴ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۹۵ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۹۶ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۹۷ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۹۸ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۹۹ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۰۰ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۰۱ Seyed A ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۱۰۲ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۰۳ Seyed A ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۱۰۴ پریا ساجدی فر ۹۸۹۲۱-۶۳۰۵
۱۰۵ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۰۶ سید یوسف سیفی ۹۸۹۹۱-۱۰۰۹
۱۰۷ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۱۰۸ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۰۹ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۱۰ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۱۱ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۱۱۲ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۱۳ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۱۴ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۱۵ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۱۱۶ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۱۱۷ ک اسماعیلی ۹۸۹۳۷-۳۹۳۱
۱۱۸ A R ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷
۱۱۹ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۱۲۰ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۲۱ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۱۲۲ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۱۲۳ آرین .a ۹۸۹۱۶-۰۹۸۰
۱۲۴ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۱۲۵ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۱۲۶ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۱۲۷ آرین .a ۹۸۹۱۶-۰۹۸۰
۱۲۸ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۲۹ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۳۰ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۱۳۱ مبینا شاهی ۹۸۹۹۲-۵۷۸۶
۱۳۲ حسین براتی ۹۸۹۹۱-۳۵۶۶
۱۳۳ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۳۴ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۱۳۵ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۳۶ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۱۳۷ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۳۸ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۱۳۹ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۱۴۰ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۴۱ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۴۲ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۱۴۳ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۱۴۴ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۱۴۵ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۱۴۶ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۱۴۷ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱-۳۲۷۴۹
۱۴۸ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹-۸۵۳۱۱
۱۴۹ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۱۵۰ علی سمیعی ۹۸۹۱۵-۱۳۰۰
۱۵۱ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۵۲ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۵۳ مهدی کلباسی ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴
۱۵۴ Seyed A ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۱۵۵ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۱۵۶ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۱۵۷ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۵۸ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۵۹ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۶۰ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۱۶۱ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۶۲ رامیار مصطفی زاده ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۱۶۳ نیلوفر صادقی ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۱۶۴ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۱۶۵ آزاده وفادار ۹۸۹۳۸-۳۴۵۹
۱۶۶ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۱۶۷ مبینا شاهی ۹۸۹۹۲-۵۷۸۶
۱۶۸ صرفناز زعفرانی ۹۸۹۲۱-۵۱۲۳
۱۶۹ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۷۰ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۱۷۱ سید علیرضا حسینی ۹۸۹۰۴-۶۱۳۴
۱۷۲ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۷۳ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۱۷۴ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۷۵ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۱۷۶ ابراهیم براتی ۹۸۹۱۵-۴۵۰۷
۱۷۷ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۷۸ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۱۷۹ علی سمیعی ۹۸۹۳۰-۴۶۹۴
۱۸۰ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۸۱ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۱۸۲ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۱۸۳ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۸۴ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۱۸۵ ابراهیم براتی ۹۸۹۱۵-۴۵۰۷
۱۸۶ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۸۷ .حسین براتیی ۹۸۹۰۲-۸۲۷۶
۱۸۸ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۱۸۹ رضا دهقانی سیاهکی ۹۸۹۹۰-۷۲۱۵
۱۹۰ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۱۹۱ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۱۹۲ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۱۹۳ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۱۹۴ محمد سجادی ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹
۱۹۵ جملیه قنبری ۹۸۹۱۷-۲۸۱۶
۱۹۶ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۱۹۷ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۱۹۸ آرمان زنگنه ۹۸۹۱۷-۶۸۴۰
۱۹۹ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۲۰۰ جواد داود نژاد ۹۸۹۱۲-۲۳۹۶

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما