اسامی برندگان هفته‌ی هشتم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی هشتم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی هشتم از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۱۰۳ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۱۰۰ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

سه ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

برای ورود به صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آن، روی دکمه‌ی زیر بزنید.

مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه

شرکت‌کنندگان در مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می‌توانند شانس خود را برای عضویت در «دیجی‌کالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.

جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

  • نفر اول: ۲ میلیون تومان
  • نفر دوم: ۱ میلیون تومان
  • نفر سوم: ۵۰۰ هزار تومان

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ حمید عاشوری ۲ میلیون تومان
۲ کورش موزونی ۱ میلیون تومان
۳ علیرضا افشار ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ omid ghafoori ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵
۲ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۳ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۴ محمد سجادی ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹
۵ نوروز شیخی ۹۸۹۱۴-۲۸۵۵
۶ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۷ زینب بابائی ۹۸۹۱۹-۲۱۰۸
۸ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۹ رضا پیک ۹۸۹۱۵-۹۴۰۱
۱۰ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۱۱ Shayan Ba ۹۸۹۹۰-۲۵۶۰
۱۲ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۱۳ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۱۴ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۱۵ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۱۶ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۱۷ شقایق مطهری ۹۸۹۱۳-۰۳۰۶
۱۸ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۱۹ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۲۰ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۲۱ فرشاد خدری ۹۸۹۳۹-۹۶۱۰
۲۲ omid ghafoori ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵
۲۳ سپهر مرادی ۹۸۹۹۳-۶۰۲۴
۲۴ محمد سجادی ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹
۲۵ Javad M ۹۸۹۹۱-۳۳۱۷
۲۶ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۲۷ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۲۸ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۲۹ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۳۰ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۳۱ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۳۲ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۳ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳۴ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۳۵ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۳۶ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۳۸ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۳۹ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۰ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۴۱ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۴۲ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۴۳ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۴۴ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۵ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۴۶ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۴۷ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۴۸ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۴۹ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۵۰ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۵۱ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۵۲ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۵۳ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۵۴ حسن صادقی ۹۸۹۳۷-۵۹۸۹
۵۵ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۵۶ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۵۷ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۵۸ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۵۹ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۶۰ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۶۱ ح.حسین براتی ۹۸۹۹۳-۴۹۰۹
۶۲ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۶۳ سید مهدی معرف ۹۸۹۲۱-۵۸۵۶
۶۴ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۶۵ ابراهییم براتی براتی ۹۸۹۹۹-۸۱۶۰
۶۶ محمد امین رحمانی ۹۸۹۱۹-۲۳۲۹
۶۷ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۶۸ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۶۹ سید امید حسینی ۹۸۹۰۱-۳۷۳۶
۷۰ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۱ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۷۲ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۷۳ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۴ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۷۵ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۷۶ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۷ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۷۸ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۷۹ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۸۰ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۸۱ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۸۲ خانم گوران ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۸۳ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۸۴ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۸۵ سید اسکویی ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۸۶ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۸۷ ارشیا امیر ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸
۸۸ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۸۹ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۹۰ شقایق جمالبارزی ۹۸۹۱۳-۹۴۱۷
۹۱ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۹۲ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۹۳ علی کلباسی ۹۸۹۹۰-۳۸۹۶
۹۴ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۹۵ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۹۶ ملیکا ک ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰
۹۷ زینب بابائی ۹۸۹۱۹-۲۱۰۸
۹۸ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۹۹ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۱۰۰ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما