فرزانه احسانی مؤید

فرزانه احسانی مؤید

ادبیات انگلیسی و طراحی داخلی خوانده و چهار سال با مجلات مختلف معماری و آی-تی همکاری داشته است. او به مطالعه درباره هنر، علم و تاریخ علاقه دارد. مینیمال‌گراست و اوقات غیر کاری را با مطالعه، ورزش و سفر سپری می‌کند.
۵۳۷ مطلب موجود است.