اسامی برندگان هفته‌ی چهاردهم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی چهاردهم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی چهاردهم از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۱۰۳ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۱۰۰ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

چهار ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

برای ورود به صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آن، روی دکمه‌ی زیر بزنید.

مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه

شرکت‌کنندگان در مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می‌توانند شانس خود را برای عضویت در «دیجی‌کالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.

جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

    • نفر اول: ۲ میلیون تومان
    • نفر دوم: ۱ میلیون تومان
    • نفر سوم مشترک: ۵۰۰ هزار تومان

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ محسن حسین زاده ۲ میلیون تومان
۲ محمدصالح نصراللهی ۱ میلیون تومان
۳ مینا صفری ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ سید علیرضا حسینی ۹۸۹۰۴-۶۱۳۴
۲ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۳ ALireza G ۹۸۹۳۳-۷۹۴۱
۴ سید حسن حسینی اغوزبنی ۹۸۹۱۰-۱۰۱۳
۵ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۶ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۸ F K ۹۸۹۱۳-۱۹۳۱
۹ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۱۰ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۱۱ A R ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷
۱۲ A R ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷
۱۳ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۱۴ A R ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷
۱۵ A R ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷
۱۶ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۱۷ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۱۸ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۱۹ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۲۰ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۲۱ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۲۲ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۲۳ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۲۴ محسن اسماعیلی ۹۸۹۱۰-۱۷۳۹
۲۵ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۲۶ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۲۷ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۲۸ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۲۹ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۳۰ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۳۱ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۳۲ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۳۳ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۳۴ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۳۵ نیما اسماعیلی ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۳۶ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۳۷ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۸ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۹ NILOOFAR SADEGHI ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۴۰ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۴۱ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۲ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۳ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۴۴ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۵ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۴۶ معصومه درویش ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵
۴۷ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۸ Amir Archen ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰
۴۹ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۵۰ ابوالفضل م ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۵۱ سکینه چشفر ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۵۲ Aboalfazl A ۹۸۹۱۹-۸۸۴۲
۵۳ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۵۴ سید اسکویی ۹۸۹۰۲-۸۶۴۳
۵۵ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۵۶ محمدامین امیری امیری ۹۸۹۱۰-۵۴۱۸
۵۷ محمدامین امیری امیری ۹۸۹۱۰-۵۴۱۸
۵۸ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۵۹ مهدی جعفری ۹۸۹۲۱-۴۱۲۶
۶۰ ابوالفضل م ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۶۱ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۶۲ J Motallebi ۹۸۹۹۱-۳۳۱۷
۶۳ J Motallebi ۹۸۹۹۱-۳۳۱۷
۶۴ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۶۵ محمد قمرنیا ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳
۶۶ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۶۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۶۸ سکینه چشفر ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۶۹ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۷۰ Amin M ۹۸۹۰۱-۱۲۲۸
۷۱ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۷۲ ابوالفضل م ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۷۳ JAVAD f ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲
۷۴ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۷۵ زهرا ساجدی فر ۹۸۹۲۲-۹۷۵۴
۷۶ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۷۷ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۷۸ عزیزه تاران ۹۸۹۲۱-۶۵۷۸
۷۹ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۸۰ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۸۱ یگانه اکبرزاده ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵
۸۲ عزیزه تاران ۹۸۹۲۱-۶۵۷۸
۸۳ ابوالفضل م ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۸۴ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۵ پارسا ا ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱
۸۶ محمدرضا امیری ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸
۸۷ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۸۸ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۹ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۹۰ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۹۱ بنیامین ت ۹۸۹۰۲-۹۲۳۹
۹۲ سید اسکویی ۹۸۹۰۲-۸۶۴۳
۹۳ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۹۴ ابوالفضل م ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۹۵ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۹۶ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۹۷ kh A ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸
۹۸ محمد سفلی ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۹۹ محمدامین امیری امیری ۹۸۹۱۰-۵۴۱۸
۱۰۰ کاربر دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما