اسامی برندگان هفته‌ی هفتم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰‌ ثانیه

فهرست کامل اسامی برنده‌های هفته‌ی هفتم دور جدید مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.

همان‌طور که در صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح داده‌ایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر می‌شوند، می‌توانند برنده‌ی جایزه‌ی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفته‌ی اول از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۵۵ ویدیوی برگزیده‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۵۲ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.

سه ویدیوی برتر این هفته را می‌توانید بالای همین صفحه تماشا کنید.

برای ورود به صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه و کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی آن، روی دکمه‌ی زیر بزنید.

مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه

شرکت‌کنندگان در مسابقه‌ی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، می‌توانند شانس خود را برای عضویت در «دیجی‌کالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.

جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

  • نفر اول: ۲ میلیون تومان
  • نفر دوم: ۱ میلیون تومان
  • نفر سوم: ۵۰۰ هزار تومان

در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحه‌ی ویژه‌ی مسابقه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برندگان رتبه‌ی اول تا سوم

رتبه نام و نام خانوادگی جایزه
۱ علیرضا افشار ۲ میلیون تومان
۲ مهران یار احمدی ۱ میلیون تومان
۳ علی حسنی ۵۰۰ هزار تومان

توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبه‌بندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شماره‌ی ردیف هستند.

سایر برندگان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۲ بهاره م ۹۸۹۹۳-۳۴۳۸
۳ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۴ سید کاظم حسینی ۹۸۹۳۸-۷۷۳۰
۵ Erfan FK ۹۸۹۲۲-۸۹۳۰
۶ محمدطاها طاها براتی ۹۸۹۹۳-۵۳۱۱
۷ حدیث …. ۹۸۹۱۲-۵۵۹۰
۸ حدیث …. ۹۸۹۱۲-۵۵۹۰
۹ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۰ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۱ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۲ سید رامین سیدی ۹۸۹۳۹-۳۷۶۲
۱۳ الینا عباسیان ۹۸۹۳۹-۲۲۹۰
۱۴ بهاره م ۹۸۹۹۳-۳۴۳۸
۱۵ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۶ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۷ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷
۱۸ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۱۹ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۲۰ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۲۱ ارشیا امیر ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸
۲۲ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۲۳ زینب بابائی ۹۸۹۱۹-۲۱۰۸
۲۴ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۲۵ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۲۶ حامد قاسمی نژاد ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵
۲۷ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۲۸ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۲۹ خیراله احمدی ۹۸۹۱۲-۵۲۰۲
۳۰ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۳۱ سید امیر مهدی موسوی ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹
۳۲ علیرضا برزگر ۹۸۹۳۷-۶۷۳۷
۳۳ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۴ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۳۵ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۳۶ امیر حسین براتی ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳
۳۷ امیر حسین براتی ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳
۳۸ بهاره م ۹۸۹۹۳-۳۴۳۸
۳۹ نیلوفر صادقی ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۴۰ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۱ مهدی جعفری ۹۸۹۲۱-۷۸۵۲
۴۲ مهدی جعفری ۹۸۹۲۱-۷۸۵۲
۴۳ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۴ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۴۵ امیر حسین براتی ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳
۴۶ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۴۷ امیر حسین براتی ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳
۴۸ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۴۹ مهدی جعفری ۹۸۹۲۱-۷۸۵۲
۵۰ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۵۱ امیر حسین براتی ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳
۵۲ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۵۳ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۵۴ محمدامین زارع ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴
۵۵ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۵۶ آزاده رنجبر ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷
۵۷ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۵۸ سیاوش شاهی ۹۸۹۳۶-۲۳۹۵
۵۹ ابراهیم براتی ۹۸۹۱۵-۴۵۰۷
۶۰ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۶۱ اکرم اسدی نژاد ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹
۶۲ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۶۳ سید مهدی معرف ۹۸۹۲۱-۵۸۵۶
۶۴ ح.حسین براتی ۹۸۹۹۳-۴۹۰۹
۶۵ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۶۶ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۶۷ پویان صرفی ۹۸۹۳۶-۹۹۵۲
۶۸ ابراهییم براتی براتی ۹۸۹۹۹-۸۱۶۰
۶۹ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۰ ابراهییم براتی براتی ۹۸۹۹۹-۸۱۶۰
۷۱ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۲ نیلوفر صادقی ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱
۷۳ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۴ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۷۵ مصطفی توکلی ۹۸۹۱۶-۰۲۵۴
۷۶ ن قاضی زاده ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹
۷۷ س ی ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸
۷۸ علی صادقی ۹۸۹۱۵-۱۰۹۴
۷۹ دیجی کالا ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰
۸۰ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۸۱ سید محمد مهدی سیفی ۹۸۹۱۱-۳۸۶۳
۸۲ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۸۳ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸
۸۴ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۸۵ محمد س ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴
۸۶ جواد پزشکی ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴
۸۷ مهرداد مالمیر ۹۸۹۹۱-۲۰۸۶
۸۸ م زمانی ۹۸۹۱۰-۵۷۴۶
۸۹ محمد امین رحمانی ۹۸۹۱۹-۲۳۲۹
۹۰ فاطمه سادات سیفی ۹۸۹۱۱-۳۸۶۳
۹۱ R M ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱
۹۲ علی حسنی ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴
۹۳ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۹۴ محمدامین زارع ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱
۹۵ S Zarei ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶
۹۶ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۹۷ مرجان رضازاده ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲
۹۸ سید علیرضا حسینی ۹۸۹۰۴-۶۱۳۴
۹۹ Seyed A ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷
۱۰۰ مهناز خلج زاده ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷

 برچسب‌ها :
دیدگاه شما

loading...
بازدیدهای اخیر
بر اساس بازدیدهای اخیر شما
تاریخچه بازدیدها
مشاهده همه
دسته‌بندی‌های منتخب برای شما