مجتبی فرهودیان

مجتبی فرهودیان

وقتی سنش خیلی کم بود، با ماشین‌های اسباب‌بازی دور دنیای خیالی خودش را می‌گشت و با این آرزو که روزی خودرو‌ی سوپر‌اسپرت خودش را بسازد، قدم در رشته‌ی مهندسی ساخت و تولید گذاشت ولی سینما و ادبیات، همواره از اصلی‌ترین علایق و تفریحات او بوده‌اند و به همین دلیل، او نیم نگاهی به دنیای نویسندگی هم دارد و بدش نمی آید که قلم به دست شود و برای دل خود بنویسد.
۱۶۸ مطلب موجود است.