در مطلب شما بگویید این هفته، نظر شما را درمورد رنو ساندرو و MVM 315 جویا شدیم؛ دو خودرویی که در یک کلاس و گستره‌ی قیمتی قرار دارند اما ظاهر، امکانات و کیفیت این دو خودرو باعث شده تا بسیاری از افراد نظرات احساسی و منطقی مختلفی درباره‌ی ساندرو و MVM 315 داشته باشند. من و اسماعیل دلخموش تصمیم گرفتیم تا در این ویدیوکست نظرات شما را جمع‌بندی کنیم. شما را به دیدن این ویدیوکست دعوت می‌کنیم.

22+