خبرنگاران محیط زیست چه دغدغه هایی دارند؟

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ ۴ شهریور ۱۳۹۸

در ویدیوکست امروز به موضوع داغ خبرنگاری در حوزه محیط زیست خواهیم پرداخت. خبرنگار محیطزیست چه کسی است؟ آیا یک خبرنگار این حوزه میبایست تخصص یا تحصیلات خاصی داشته باشد؟ چه کسانی میتوانند خود را یک خبرنگار حوزه محیط زیست معرفی کنند؟
این سوالات را با مهمان امروز، آقای حمیدرضا میرزاده مطرح خواهیم کرد. آقای میرزاده از جمله خبرنگاران باسابقه در این حوزه هستند که با روزنامه هایی مانند اعتماد و فرهیختگان نیز همکاری داشته اند. در این مصاحبه چالشی نظرات ایشان و تجارب شان را جویا خواهیم شد.
اگر شما هم دغدغه محیطزیست دارید، این ویدیوکست امروز را از دست ندهید.

دیدگاه شما