شاید برای شما هم جالب باشد بدانید با کارکنان شرکت بسیار موفق اپل از سوی استیوجابز، چگونه رفتار می‌شد. ویدیو جالب را ببینید و حرف‌های یکی از کارکنان شرکت اپل را که ۵ بار توسط استیو جابز اخراج شده بشنوید.

21+